Reconeixem prou el seu dret a participar, a ser escoltats i a que les seves opinions sobre les qüestions que els afecten siguin tingudes en compte? La resposta és que no, els adults no els escoltem prou. Així ho han indicat els 3.971 infants d’entre 10 i 12 anys que han respost l’enquesta del projecte Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància de Barcelona. L’escolta que fem els adults del que els infants tenen a dir-nos és el quart pitjor aspecte valorat, dels 15 aspectes sobre els quals els han preguntat.

Justament un dels objectius d’aquest projecte és posar-hi remei. Per això, entre els mesos de gener i abril, es va dur a terme la primera enquesta de benestar subjectiu, una nova eina de recollida de dades que impulsa l’Ajuntament de Barcelona: ha estat la primera vegada que es recullen dades sobre infància a una mostra representativa a nivell de ciutat, preguntant directament als infants i no pas a les persones adultes que conviuen amb ells.

Més info:

  • Llegiu l’article amb conclusions aquí.
  • Vegeu el vídeo aquí.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.