La recerca  L’escola no és per a tu: el rol dels centres educatius en l’abandonament escolar, de la sociòloga Aina Tarabini analitza i aprofundeix en com certes pràctiques dels centres d’educació secundària promouen l’abandonament escolar dels adolescents.

L’estudi, publicat per la Fundació Bofill, també recull propostes concretes per  avançar cap a un model d’ESO més comprensiu i que atengui millor i globalment la diversitat  i no d’una manera específica pensant en aquells alumnes amb més dificultats, per tal d’evitar que  derivi en exclusió educativa i abandonament.

Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.