El passat dilluns, 27 de maig, va començar el nou Espai d’Estudi Nocturn a la Biblioteca Contravent que ha funcionat fins el 18 de juny. Durant els 16 dies de funcionament hi han passat un total de 363 usuaris, xifra que constata el bon funcionament del nou servei. D’aquest total 176 han estat alumnes de Batxillerat que es preparaven pels exàmens finals i les PAU i 187 han estat estudiants d’altres carreres universitàries.

El fet de traslladar la sala d’estudi nocturna a la biblioteca va sorgir de les peticions dels usuaris d’edicions anteriors que demanaven un espai tranquil i amb accessibilitat senzilla. Fins aquest any, l’espai habilitat pels estudiants en període d’exàmens era al Centre Cultural i va acollir 26 persones el 2016 i 28 durant el 2017. El 2018 va ser a Cal Trempat i no hi va assistir cap estudiant.

La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania ha impulsat un projecte de mentoria per a joves que han migrat sols i que actualment resideixen a Catalunya. L’objectiu d’aquest programa és facilitar la relació del/a jove amb persones i/o famílies que li permetin conèixer i vincular-se amb la societat d’acollida i afavorir la construcció del seu projecte de vida migratori. Alhora també pretén acompanyar el/la jove en l’adquisició de les competències lingüístiques i laborals.

Les persones mentores es comprometen a acompanyar els/les adolescents i joves que han migrat sols en l’aprenentatge de la nostra llengua, en la recerca de feina i en l’establiment de vincles amb les persones i entitats del seu municipi i comarca, amb un contacte setmanal durant 6 mesos, prorrogable a un any. A més a més, seran requisits per accedir al programa de mentoria tenir més de 25 anys i no tenir antecedents penals en delictes sexuals amb menors.

Podeu trobar més informació sobre aquest programa en aquest enllaç i a través de la infografia.

Per tal que s’iniciï aquest programa al Vallès Oriental cal comptar amb un nombre significatiu de persones que s’ofereixin com a mentores. Per això, en cas que conegueu persones que vulguin fer de mentores caldria que s’inscrivissin a través d’aquest formulari online.


S’obre el període de presentació de sol·licituds de beques del menjador per al curs 2019-2020. Es poden presentar del 15 de maig al 5 de juny

El Consell Comarcal del Vallès Oriental atorga anualment un seguit d’ajuts individuals per a menjador escolar per als alumnes de centres de titularitat pública. Els ajuts cobreixen una part del servei de menjador. Per a la concessió dels ajuts es tindran en compte les circumstàncies familiars, socials i econòmiques de cada cas.

Informació completa i formulari de sol·licitud al següent enllaç: http://www.vilanovadelvalles.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/ajuts-de-menjador-escolar-curs-2019-2020-consell-comarcal-valles-oriental.html

A partir del 15 de maig, ja es poden demanar les beques del casal d’estiu municipal i les beques escolars municipals de materials i llibres per a alumnes de P3, P4 i P5 de Vilanova del Vallès i la quota de l’Escola Bressol Municipal.

Qui pot sol·licitar l’ajut?

Les famílies amb alumnes que estan empadronats a Vilanova del Vallès, escolaritzats a l’Escola Bressol La Baldufa, l’Escola Mestres Munguet-Cortés, l’Escola La Falguera.

Els ajuts en concepte de material i llibres només podran ser sol·licitats per famí­lies amb fills escolaritzats de P3 a P5.

Com s’ha de fer?

Cal omplir la sol·licitud que es facilitarà  a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament dins de l’horari d’atenció al públic, els Serveis Socials Bà sics de l’Ajuntament, ubicats al CAP, de dilluns a divendres, de 9h a 13h; o a la pàgina web municipal: www.vilanovadelvalles.cat.

La sol·licitud, juntament amb la documentació acreditativa, s’han de lliurar a Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament, ubicats al CAP, de dilluns a divendres de 9h a 13h.

Per a qualsevol consulta o informació, truqueu al telèfon: 93.845.92.77- Horari: 9-15h

Tota la informació a: http://www.vilanovadelvalles.cat/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/beques-municipals-escolar-i-casal-destiu-curs-20192020.html

Més informació aquí

L’Eurostat ha publicat aquest 26 d’abril les dades d’assoliment d’estudis universitaris i d’abandonament escolar prematur referents al 2018 a tots els països membres de la Unió Europea. Vegem què ens diu del nostre país. Vegeu aquí l’informe.

A Espanya, un 40 % de les persones entre 30 i 34 anys han completat estudis universitaris, quedant a poquíssims punts d’assolir l’objectiu 2020 marcat per la Unió Europea i en el número 17 del rànquing dels països de la UE on els primers llocs estan ocupats per Lituània, Xipre, Irlanda i Luxemburg i els darrers llocs per Romania, Itàlia, Portugal i Hongria. En tots els estats membres de la UE, la xifra és superior en les dones que en els homes.

En quant a l’abandonament prematur dels estudis, el panorama és un altre. Espanya lidera malauradament el rànquing amb un 18% dels joves entre 18 i 24 anys que ja no estudien i que han assolit un nivell màxim de secundària obligatòria, quedant per sota de l’objectiu 2020 de l’UE marcat en un 15% en el cas espanyol. A l’altre extrem del rànquing, els països amb menys abandonament prematur són Croàcia, Eslovènia, Lituània, Grècia, Polònia i Irlanda, per sota del 5%.

A Espanya, la taxa d’abandonament escolar prematur ha millorat molt ja que al 2006 era del 30%, però encara dista de mitjana de la Unió Europea, el 10,6%. Entre homes i dones també trobem enormes diferències: 21,7% per als nois i 14% per les noies.

El mercat de treball no qualificat sembla ser un atractiu per als joves que no encaixen en un sistema educatiu que no està pensat des d’una òptica inclusiva i que té molts dèficits de recursos. Tinguem en compte que els sectors econòmics que atrauen mà d’obra no qualificada estan en declivi deixant a moltes persones a l’atur i en situació d’exclusió social o de risc d’exclusió social.

Per tant, tenir grans bosses de joves sense estudis post-obligatoris a les nostres ciutats i pobles implica a les societats haver d’arrossegar un volum molt gran de persones i famílies en situacions molt precàries, i a les administracions haver de crear serveis, recursos i sistemes per sostenir trajectòries i vides complexes que no poden sostenir-se amb el treball remunerat.

És important, doncs, que al nostre poble i al nostre institut posem els mitjans perquè tots els joves i totes les joves assoleixin el màxim nivell d’estudis que puguin, tinguin oportunitats per construir-se un perfil professional, conèixer un ofici i traçar el seu propi projecte de vida i, sobretot, no quedar a mercè d’un mercat laboral precaritzat i d’una economia pensada per afavorir uns pocs.

Laura Mencía – Dinamitzadora de l’EduXarxa410, la xarxa educativa de Vilanova del Vallès.